Solucions d’il·luminació


IL·LUMINACIÓ AMBIENTAL I ESCÈNICA

Tant important o més que tenir un so clar en un esdeveniment és la seva il·luminació. Si podem dir que dos dels nostres serveis van agafats de la mà, són el so i la llum.

Tenim un gran estoc de material d’il·luminació per donar llum i vida a qualsevol espai que ho requereixi. Com deien grans tècnics dels anys 90 «Amb uns PAR 64 i t’ho il·luminem tot»

Tot i això, i amb la mirada al futur i la sostenibilitat, el 90% dels nostres equips utilitzen la tecnologia LED. Aquesta permet reduir molt el consum elèctric de les nostres instal·lacions i oferir solucions més econòmiques als nostres clients.

Actes1